ปรึกษาทันตแพทย์


  (只有Word文档、PDF、JPEG, PNG和Excel文件允许)

  หากเกิดข้อผิดพลาดในการส่งกรุณาอีเมลหาเราโดยตรงที่(电子邮件保护)

  我们的位置

  ขอเส้นทาง

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

  (ตรงข้ามโรงแรมอาวานีเอเทรียม]

  1939年ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ

  ติดต่อ

  + 662 718 0777
  + 668 0309 8008
  + 668 0309 8338
  + 668 6348 7388

  ขอเส้นทาง

  ทันตกิจคลินิกประตูน้ำ

  (เยื้องพันธุ์ทิพย์พลาซ่า]

  745/43-44ถนนเพชรบุรีแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

  ติดต่อ

  + 662 252 9484
  + 662 252 6297
  + 668 6 339 7840

  ขอเส้นทาง

  ทันตกิจคลินิกออลซีซั่นส์เพลส

  [ข้างสถานทูต美国大使馆)

  ถนนวิทยุชั้นต3ึกซีอาร์ซีออลซีซั่นส์เพลสแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ

  ติดต่อ

  + 662 685 3444
  + 662 685 3445
  + 668 9104 8133
  + 668 0309 8228